Kassörsutbildning

Kassörsutbildningen består av en webbutbildning och en utbildningsdag som genomförs i grupp med kursledare. Förbered dig inför utbildningsdagen med kursledare genom att gå igenom webbutbildningen. Den kan du också gå tillbaka till för att repetera. Du hittar webbutbildningen i inloggat läge på lararforbundet.se/förtroendevald/Lärportal för webbutbildningar.Kontaktperson:
Malin Hjorth

Aktuella tillfällen:


Just nu finns det inga aktuella kurstillfällen att visa. Kontakta din avdelning om du vill veta mer.