Ordförandeutbildning

Avdelningens uppdrag omfattar allt från stöd till medlem och arbetsplats, påverkan på arbetsgivare, till möten med allmänhet. Allt detta ska göras ”lärarförbundskt” – och det är ordförandeuppdraget.

   

Aktuella tillfällen:


Ordförandeutbildning Ledarskap i förändring - regional ordförandeträff

14 - 15 sept 2022, Meddelas senare, Umeå, Förtroendevald i styrelser, Ordförande

Visa mer

Ordförandeutbildning Ledarskap i förändring - regional ordförandeträff

15 sept 2022, Meddelas senare, Falun, Förtroendevald i styrelser, Ordförande

Visa mer