Kommunal skolekonomi

Nu tar vi ett steg mot att öka lärares och skolledares inflytande över resurstilldelningen och resursanvändningen i den kommunala skolverksamheten.

   

Aktuella tillfällen:


Just nu finns det inga aktuella kurstillfällen att visa. Kontakta din avdelning om du vill veta mer.