För att nå förbättrade elevresultat måste alla lärare och hela skolledningen vara med och erövra en vetenskaplig och forskande kompetens.

Vilka tips har du till lärare eller skolledare som vill införa kollegialt lärande på sin skola?
- Jag tycker att man ska ha en gemensam idé, det är det viktigaste. Och att den handlar om hur skolan ska bli bättre, säger Tomas Kroksmark.

Tomas Kroksmark är författare, välkänd föreläsare och professor vid Högskolan i Jönköping där han leder forskningsmiljön Skolnära forskning. Han har även varit gästforskare i USA, Asien och Europa samt blivit utnämnd till "bästa läraren" vid Göteborgs universitet 1997.

Webb-tv: Se föreläsningen i efterhand