Jacob Möllstam, (killfröken.se), berättar om hur han arbetar med bland annat Facebook, Minecraft och Moviestarplanet i sin undervisning för att möta eleverna där de är, för att göra skolarbetet med relevant samt för att utnyttja digitala plattformar för att skapa kommunikation kring lärande.

Jacob Möllstam anknyter till en mängd aktuell forskning om bland annat undervisningsrelationer och informationskompetens. Vilken nytta har man och hur kan man möta och engagera eleverna i en miljö där de ofta redan finns? Sociala medier är vägen till mer deltagande, mer tillgängliga och mer stöttande lärare.

Spel som Wordfeud och Minecraft utvecklar bland annat ordförråd, förmågan till muntligt berättande och rumsuppfattning. Jacob förespråkar ökad tillgänglighet via Google Apps, Facebook och Skype. Han presenterar också hemsidestjänster som underlättar informationssökande och gör lärandet tilltalande även för elever som inte alltid presterar så bra i skolan.